لطفا مطابق با پایه رشته و تاریخ بر روی لینک امتحان کلیک کنید.

ردیف عنوان درس تاریخ و ساعت لینک امتحان
1 شیمی 30 دی ماه 99-ساعت8 اینجا کلیک کنید
2 پریمیر 30 دی ماه 99-ساعت8 اینجا کلیک کنید
3 دسرساز سنتی 30 دی ماه 99-ساعت9 اینجا کلیک کنید
4 فیزیک 30 دی ماه 99-ساعت9 اینجا کلیک کنید
5 دسرسازبین الملل 30 دی ماه 99-ساعت10 اینجا کلیک کنید
دکمه بازگشت به بالا