کارگاه نوآوری
تفکر و سواد رسانه ای
دین و زدگی
عربی زبان قرآن

تاریخ معاصر

این درس شامل تعدادی سوال به همراه پاسخ می باشد که بصورت pdf در اختیار شما قرار میگیرد

دانلود فایل تاریخ