کارگاه نوآوری
تفکر و سواد رسانه ای
دین و زدگی
عربی زبان قرآن

زبان فارسی – پایه یازدهم

این درس شامل 30 سوال تستی می باشد، که باید جواب آن را پیدا کنید و تمرین های آخر پی دی اف را انجام دهید

مطالعه این پی دی اف برای امتحان کافی می باشد

 

زبان فارسی پایه یازدهم را دانلود کنید