لطفا مطابق با پایه رشته و تاریخ بر روی لینک امتحان کلیک کنید.

ردیفعنوان درستاریخ و ساعتلینک امتحان
1شیمی

23خرداد 1400 ساعت8

اینجا کلیک کنید

2تفکر و سواد رسانه ای23خرداد 1400 ساعت 9:30

اینجا کلیک کنید

3  

 

4  

 

5  

 

    
    
دکمه بازگشت به بالا