لطفا مطابق با پایه رشته و تاریخ بر روی لینک امتحان کلیک کنید.

ردیفعنوان درستاریخ و ساعتلینک امتحان
1شیمی30 دی ماه 99-ساعت 8اینجا کلیک کنید
2پریمیر30 دی ماه 99-ساعت 8اینجا کلیک کنید
3دسرساز سنتی30 دی ماه 99-ساعت 9اینجا کلیک کنید
4فیزیک30 دی ماه 99-ساعت 9اینجا کلیک کنید
5گردشگری محلی30 دی ماه 99-ساعت 9اینجا کلیک کنید
6دسرسازبین الملل30 دی ماه 99-ساعت 10اینجا کلیک کنید
7صدوربلیط30 دی ماه 99-ساعت 10اینجا کلیک کنید
دکمه بازگشت به بالا