تصویر بخشی از مجوزهای دریافتی مدیریت هنرستان و موسسه آگه که در ادامه خواهد آمد:

گواهی شرکت در دوره مدیریت عمومی هتلداری

مجوز راه اندازی هنرستان دخترانه کار و دانش 

پروانه تاسیس موزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: 

مدرک موافقت اصولی مبنی بر تاسیس هنرستان کارو دانش 

مجوز فعالیت های آموزشی تخصصی گردشگری:

دکمه بازگشت به بالا