عربی زبان قرآن

 • عربی زبان قرآن

  باسمه تعالی درس عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ویژه پسران در دو بخش تقدیم می گردد. بخش نخستفایل صوتی است که برای دانلود این بخش از درس عربی زبان قرآن ویژه پسران اینجا کلیک کنید.  بخش دوم نمونه سوالات مخصوص امتحان پایان ترم است. برای دانلود نمونه سوالاتعربی زبان قرآن ویژه پسران…

  بیشتر بخوانید »
 • عربی زیان قرآن-پایه یازدهم

  باسمه تعالی درس عربی زبان قرآن پایه یازدهم ویژه پسران در دو بخش تقدیم می گردد. بخش نخستفایل صوتی است که برای دانلود این بخش از درس عربی زبان قرآن ویژه پسران اینجا کلیک کنید.  بخش دوم نمونه سوالات مخصوص امتحان پایان ترم است. برای دانلود نمونه سوالاتدرس عربی زبان قرآن ویژه…

  بیشتر بخوانید »
 • عربی زبان قرآن- پایه دهم- ترم دوم

  باسمه تعالی درس عربی زبان قرآن ویژه پسران در دو بخش تقدیم می گردد. بخش نخست فایل صوتی است که برای دانلود این بخش از درس عربی زبان قرآن ویژه پسران اینجا کلیک کنید.  بخش دوم نمونه سوالات مخصوص امتحان پایان ترم است. برای دانلود نمونه سوالات درس عربی زبان قرآن ویژه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا