باسمه تعالی

لطفا پیش از شروع آزمون آنلاین به نکات زیر توجه نمائید:

  1. با توجه به این که سوالات پسران و دختران جدا می شود، لازم است که پسران و دختران به سوالات مخصوص به خود پاسخ دهند. 

  2. حداکثر بعد از ده دقیقه از شروع آزمون، لینک آزمون برداشته خواهد شد.

برای شرکت در آزمون های  مخصوص پسران اینجا کلیک کنید

برای شرکت در آزمون های  مخصوص دختران اینجا کلیک کنید

دکمه بازگشت به بالا